Similar to KG

CU - Cuba top level domain
CV - Cape Verde top level domain
CX - Christmas Island top level domain
CY - Cyprus top level domain
CZ - Czech Republic top level domain
DE - Germany top level domain
DJ - Djibouti top level domain

View all in Domain Names