Similar to VG

FJ - Fiji top level domain
FK - Falkland Islands top level domain
FM - Micronesia top level domain
FO - Faroe Islands top level domain
FR - France top level domain
FX - France top level domain
GA - Gabon top level domain

View all in Domain Names